Home » Markten

Markten

Tal van industrieën staan voor de uitdaging om conform REACH (Registratie en Evaluatie van Autorisatie CHemische stoffen) te blijven voldoen aan de alsmaar strengere richtlijnen.

Een andere tendens in de meeste markten zijn de steeds hogere ontwikkelingskosten die nieuwe formulatiepatenten met zich meebrengen. Productontwikkelaars houden niet alleen rekening met de technische eigenschappen en conformiteit aan alle richtlijnen, maar ook met de langetermijnbeschikbaarheid en leveringszekerheid van de grondstoffen gebruikt in een formulatiepatent. Een grondstof is immers dé essentiële schakel in het goedkeuringsproces.

Bij Usocore vinden we beschikbaarheid en leveringszekerheid voor onze producten dan ook primordiaal. Vandaar dat we steeds die producten vermarkten die een duurzaam, hoogtechnologisch karakter hebben, een gunstige prijsstelling kennen en passen binnen het pakket van milieuverantwoord langetermijngebruik.