Home » Oemeta coolants

Oemeta coolants

Sinds 20 jaar werken Usocore en het Duitse Oemeta GmbH nauw met elkaar samen.

Oemeta is een vooruitstrevende, internationaal vermaarde producent van hoogwaardige metaal- en glasbewerkingsvloeistoffen en additieven.

Een producent die vanuit economisch, milieutechnisch en innovatief oogpunt aansluit op de uitgangspunten en werkwijze van Usocore. Vandaar dat de samenwerking tussen Usocore en Oemeta gestalte heeft gekregen in het exclusieve verdelingsrecht van Usocore voor Oemeta producten en services in Benelux en Frankrijk.